صفحه اصلی گالري تصاوير آلبوم عكسهاي عمومی مردم میلاجرد آلبوم عكسهاي عمومی مردم میلاجرد سری 1 حاج‏ ‏اقا‏ ‏عسگری‏ ‏جانباز‏ ‏دفاع‏ ‏مقدس‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏حاج‏ ‏نور‏ ‏علی‏ ‏غریبی‏ ‏و‏ ‏حاج‏ ‏علی‏ ‏اصغر‏ ‏غریبی‏ ‏.