صفحه اصلی شهدا و جانبازان شناسنامه شهداء
شهدا و جانبازان شهر میلاجرد
sh8.jpg

در این مجموعه شناسنامه شهدای عزیز شهر میلاجرد قرار میگیرد

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید ابوالفضل عزیزی رضا اتابکی 674
2 شهیده مدینه جلولی رضا اتابکی 574
3 شهید سبزعلی جلولی مدیریت 667
4 شهید علی حیدر اتابکی مدیریت 598
5 شهید مهدی داوری مدیریت 648
6 شهید سلیمان عزیزی مدیریت 628
7 شهید ابوالقاسم عزیزی مدیریت 640
8 شهید عباسعلی ملکی مدیریت 635
9 شهید علی کرمی مدیریت 653
10 شهید حسن عزیزی (حمزه ) مدیریت 813
11 شهید قربانعلی غلامحسینی مدیریت 711
12 شهید سلطان ابراهیم اتابکی مدیریت 798
13 شهید حسن عزیزی (علی حیدر ) مدیریت 886
14 شهید اسداله اسدی مدیریت 789
15 شهید علی اکبر سلیمانی مدیریت 863
16 شهید رضا غلامحسنی مدیریت 833
17 شهید پرویز آقامحمدی مدیریت 802
18 شهید محمدرضا اتابکی مدیریت 789
19 شهید علیجان غریبی مدیریت 728
20 شهید حسن عاشوری مدیریت 542
 
«شروعقبلی123بعدیانتها»
صفحه 1 از 3