صفحه اصلی شهدا و جانبازان شناسنامه شهداء
شهدا و جانبازان شهر میلاجرد
sh8.jpg

در این مجموعه شناسنامه شهدای عزیز شهر میلاجرد قرار میگیرد

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید ابوالفضل عزیزی رضا اتابکی 662
2 شهیده مدینه جلولی رضا اتابکی 549
3 شهید سبزعلی جلولی مدیریت 614
4 شهید علی حیدر اتابکی مدیریت 568
5 شهید مهدی داوری مدیریت 632
6 شهید سلیمان عزیزی مدیریت 611
7 شهید ابوالقاسم عزیزی مدیریت 621
8 شهید عباسعلی ملکی مدیریت 624
9 شهید علی کرمی مدیریت 638
10 شهید حسن عزیزی (حمزه ) مدیریت 791
11 شهید قربانعلی غلامحسینی مدیریت 686
12 شهید سلطان ابراهیم اتابکی مدیریت 771
13 شهید حسن عزیزی (علی حیدر ) مدیریت 863
14 شهید اسداله اسدی مدیریت 766
15 شهید علی اکبر سلیمانی مدیریت 834
16 شهید رضا غلامحسنی مدیریت 803
17 شهید پرویز آقامحمدی مدیریت 776
18 شهید محمدرضا اتابکی مدیریت 765
19 شهید علیجان غریبی مدیریت 699
20 شهید حسن عاشوری مدیریت 521
 
«شروعقبلی123بعدیانتها»
صفحه 1 از 3