صفحه اصلی شهدا و جانبازان شناسنامه شهداء
شهدا و جانبازان شهر میلاجرد
sh8.jpg

در این مجموعه شناسنامه شهدای عزیز شهر میلاجرد قرار میگیرد

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید ابوالفضل عزیزی رضا اتابکی 592
2 شهیده مدینه جلولی رضا اتابکی 487
3 شهید سبزعلی جلولی مدیریت 553
4 شهید علی حیدر اتابکی مدیریت 512
5 شهید مهدی داوری مدیریت 571
6 شهید سلیمان عزیزی مدیریت 543
7 شهید ابوالقاسم عزیزی مدیریت 559
8 شهید عباسعلی ملکی مدیریت 564
9 شهید علی کرمی مدیریت 564
10 شهید حسن عزیزی (حمزه ) مدیریت 714
11 شهید قربانعلی غلامحسینی مدیریت 619
12 شهید سلطان ابراهیم اتابکی مدیریت 703
13 شهید حسن عزیزی (علی حیدر ) مدیریت 789
14 شهید اسداله اسدی مدیریت 701
15 شهید علی اکبر سلیمانی مدیریت 763
16 شهید رضا غلامحسنی مدیریت 736
17 شهید پرویز آقامحمدی مدیریت 702
18 شهید محمدرضا اتابکی مدیریت 694
19 شهید علیجان غریبی مدیریت 617
20 شهید حسن عاشوری مدیریت 461
 
«شروعقبلی123بعدیانتها»
صفحه 1 از 3