صفحه اصلی شهدا و جانبازان شناسنامه شهداء
شهدا و جانبازان شهر میلاجرد
sh8.jpg

در این مجموعه شناسنامه شهدای عزیز شهر میلاجرد قرار میگیرد

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید ابوالفضل عزیزی رضا اتابکی 672
2 شهیده مدینه جلولی رضا اتابکی 568
3 شهید سبزعلی جلولی مدیریت 634
4 شهید علی حیدر اتابکی مدیریت 588
5 شهید مهدی داوری مدیریت 644
6 شهید سلیمان عزیزی مدیریت 623
7 شهید ابوالقاسم عزیزی مدیریت 635
8 شهید عباسعلی ملکی مدیریت 633
9 شهید علی کرمی مدیریت 648
10 شهید حسن عزیزی (حمزه ) مدیریت 806
11 شهید قربانعلی غلامحسینی مدیریت 702
12 شهید سلطان ابراهیم اتابکی مدیریت 790
13 شهید حسن عزیزی (علی حیدر ) مدیریت 880
14 شهید اسداله اسدی مدیریت 783
15 شهید علی اکبر سلیمانی مدیریت 853
16 شهید رضا غلامحسنی مدیریت 823
17 شهید پرویز آقامحمدی مدیریت 795
18 شهید محمدرضا اتابکی مدیریت 782
19 شهید علیجان غریبی مدیریت 718
20 شهید حسن عاشوری مدیریت 536
 
«شروعقبلی123بعدیانتها»
صفحه 1 از 3