قصابي ملكي

مشاهده همه آگهی های support
تحویل / حمل
جدید
گوشت تازه با بهترین کیفیت
خیابان ولیعصر جنوبی کوچه مسجد امام حسین
قیمت :
تماس :ملكي
09184352047

Mobile: 09184352047
ميلاجرد
ایمیل: reza.atabak58@gmail.com
قصابي ملكيقصابي ملكي