نام قدیم اسپانیا

  • سلام به همشهریان عزیز
    سیستم انجمن تعویض شده و امکانات زیادی به انجمن اضافه شده از جمله ریسپانسیو شدن برای گوشی های موبایل که استفاده از انجمن را برای شما بسیار آسان میکنه
    امیدوارم که تغییرات مورد پسند همه همشهریان عزیز مورد قبول واقع بشه

travelsahelaftab2019

New Member
کاربر تازه وارد
13/9/19
140
0
0
محل تولد
تهران
<p><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/qub9_spain22.jpg" alt="[عکس: qub9_spain22.jpg]" /></span></span></span></span><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">نام قدیم&nbsp;</span></span></span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" target="_blank"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اسپانیا</span></span></span></a></span></p>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اسپانیا یکی از بزرگ ترین کشورهای&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اروپا</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;است که دوران و تاریخ بسیار پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">کشور اسپانیا</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;صاحب بزرگترین بخش از جزیره ایبری است که&nbsp; در طول تاریخ نام این کشور مرتبا دچار تغییر شده است. به همین دلیل برای اشاره به نام قدیم اسپانیا باید کمی در خصوص تاریخ این کشور اطلاعات کسب کنیم. در طول تاریخ این کشور نام اسپانیا چند بار برای این کشور انتخاب شده است.</span></span></div>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اولین نام قدیمی اسپانیا مربوط به زمان اشغال روم است. این کشور در این زمان به نام هیسپانیا خوانده شد. سپس اسپانیا توسط مورها فتح شد و نام الندالوز روی اسپانیا گذاشته شد. هر چند در این زمان به بخش های کوچک تری اسپانیا تقسیم شد و نهایتا در این زمان عمدتا اسپانیا به نام اندلس شناخته می شد. نهایتا با اخراج مورها در سال 1492 دوباره نام قدیم اسپانیا روی آن گذاشته شد و دوباره اسپانیا نامیده شد.</span></span></div>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">در قرون وسطی اقوامی که در اسپانیا و یا شبه جزیره ایبری زندگی می کردند با هم متحد شدند و نام هابسبورگ اسپانیا بر روی کشور گذاشته شد و تحت یک قانون اساسی کشور اداره شد.&nbsp; بعد از باز پس گیری اسپانیا&nbsp; حکومت هابسبورگ با دو قبیله بزرگ یعنی کاستیلا، آراگون و تعدادی از پادشاهی های کوچگتر متحد شد و تحت یک&nbsp; حکومت واحد در آمدند. در همین ایان با رونق و قدرت اسپانیا ، این کشور شروع به کشف آمریکا کرد و عصر طلایی اسپانیا شروع شد. هابسبورگ تا 1650 قدرتمند ترین کشور دنیا بود.</span></span></div>
<p><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">با فروپاشی قدرت اسپانیا با مرگ آخرین هابسبورگ،&nbsp; حکومت اسپانیا به بوربون ها رسید . بوربون موفق شد تا با تلاش های زیاد اسپانیا را کمی تجدید کند و دوباره با انقلاب&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-2/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">فرانسه</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;و جنگ شبه جزیره نام قدیم اسپانیا دوباره روی کشور پادشاهی اسپانیا گذاشته شد.</span></span></p>